Utvisning migrationsverket

Avslag på ansökan om asyl – Migrationsverket

30 juni 2022 — Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en …

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet.

Verkställighetsstopp – Migrationsverket

9 jan. 2023 — Om du har ett beslut från Migrationsverket eller domstol som säger att du ska avvisas eller utvisas till ditt hemland och tidsfristen för …

Migrationsverket kan fatta ett beslut om att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till ett land under en begränsad tidsperiod, det kallas verkställighetsstopp.

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Migrationsverket kan fatta ett beslut om att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till ett land under en begränsad tidsperiod. Det …

Ett beslut som inte går att överklaga betyder att du måste lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Uppsikt och förvar – Migrationsverket

30 juni 2022 — Om du är under 18 år får Migrationsverket besluta att ställa dig under uppsikt om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning.

Om du får avslag på din ansökan om asyl – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under en …

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga.

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och …

Om du får avslag på din ansökan om uppe­hålls­till­stånd och befinner dig i Sverige – Migrationsverket

30 juni 2022 — Om Migrationsverket bedömer att du inte vill lämna Sverige frivilligt lämnas ansvaret över till polisen, som har rätt att verkställa utvisningen …

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet om du befinner dig här.

Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om …

Före detta asyl­sö­kande som har fått arbete och vill ansöka om arbets­till­stånd – Migrationsverket

1 nov. 2022 — Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft) kan …

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft) kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Det gäller även dig som har fått dina asylskäl prövade för första gången och redan har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut i ett annat ärende.

Återvända självmant – Migrationsverket

30 juni 2022 — När du fått ett beslut om avvisning eller utvisning kommer du att kallas till ett samtal med en handläggare på Migrationsverket.

Att återvända självmant innebär att du samarbetar för att återvända. När du har fått avslag på din ansökan om asyl ska du planera för att lämna Sverige.

Uppsikt och förvar – Migrationsverket

Vanliga frågor från journalister – Uppsikt och förvar – Migrationsverket

29 sep. 2022 — Däremot kan både Migrationsverket och Polismyndigheten fatta beslut om förvar och ansvara för att en avvisning eller utvisning genomförs.

Frågor och svar om verkställighet | Polismyndigheten – Polisen

Frågor och svar om verkställighet | Polismyndigheten

Polismyndigheten verkställer olika beslut om avvisning och utvisning. Det är beslut som lämnats över från Migrationsverket, beslut om utvisning fattade av …

Polisen verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning och kan vid behov anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet. Här får du svar på hur det fungerar.

Keywords: utvisning migrationsverket, papperslösa migrationsverket